اطلاعیه فوری

اطلاعیه فوری

با توجه به درخواست های مکرر پژوهشگران گرامی پیرامون تنظیم ساعات همایش جهت فراهم شدن امکان حضور حداکثری، طبق برنامه ریزی انجام شده ارائه مقالات در ساعت 15 روز پنج شنبه پایان خواهد یافت،همچنین براساس مصوبه شورای مرکزی کنگره، تندیس و لوح تقدیر همایش به مقالات برتر حضوری در دو بخش شفاهی و پوستر تقدیم خواهد گردید.