اطلاعیه شماره یک

اطلاعیه شماره یک

طبق مصوبّه شورای مرکزی کنگره، نوع ارائه مقاله برای کلیه مقالات پوستر که به صورت حضوری در همایش شرکت داشته باشند به صورت "ارائه در کارگروه" صادر خواهد گردید لذا توصیه می گردد پژوهشگران گرامی در صورت امکان در همایش حضور بهم رسانند.