اطلاعیه شماره دو

اطلاعیه شماره دو

به اطلاع کلیه پژوهشگران گرامی می رساند، ارائه پوستر مقالات جهت صدور گواهی مقالات پوستر الزامی می باشد.لازم است پژو هشگران محترمی که به صورت حضوری در همایش شرکت خواهند داشت فایل پوستر چاپ شده (به صورت بنر با کیفیت بالا و یا پلات) را در صبح روز برگزاری در محل نمایش مقالات نصب نمایند.

همچنین شرکت کنندگان غیر حضوری می توانند با پرداخت وجه چاپ و نصب پوستر، نسبت به نمایش مقاله خود در بخش پوستر اقدام نمایند.

آخرین مهلت ارسال فایل الکترونیکی پوستر برای شرکت کنندگان غیر حضوری دوشنبه 94/7/13 می باشد.