تاریخ های مهم

قابل توجه دانشجویان محترم مقاطع ارشد و دکتری تخصصی
با توجه به نیاز مبرم برخی از دانشجویان گرامی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری به اعلام پذیرش مقالات و صدور پیش گواهی نامه ارائه مقاله در کنفرانس جهت دریافت نمره پایان نامه، نتایج داوری مقالات به صورت دوره ای هر 6 روز یکبار از طریق پایگاه اینترنتی همایش اعلام شده و امکان صدور گواهی موقت و فوری  بنا به درخواست نویسندگان مقاله وجود دارد. همچنین امکان ارائه غیر حضوری مقالات نیز ارائه گردیده است.

 

تاریخ های مهم

برگزاری کنگره : 16 مهر 1394

ارسال اصل مقالات : تا 30 شهریور 94

پذیرش اضطراری : تا 7 مهر 94

اعلام نتایج داوری پیش از موعد : پنجشنبه هر هفته

اعلام نتایج داوری کل مقالات:  2 مهر 94

مهلت ثبت نام:  10 مهر 1394