هزینه های کنگره

توجه: با توجه به ظرفیت محدود، هزینه‌ها از تاریخ 94/5/20 ، با افزایش 20 درصد محاسبه خواهد گردید.

ردیف

شرح خدمات

هزینه (تومان)

1

شرکت در کنگره(همراه با برنامه های جانبی شامل تور تفریحی و کارگاه آموزشی اکودیزاین+صبحانه+ناهار)

210,000

2

ثبت نام در کنگره جهت ارائه مقالات غیرحضوری(هزینه ثبت مقاله،به صورت جداگانه و طبق مورد 4 جدول محاسبه می شود)

90,000

3

ثبت نام دانشجویی (تفاوتی در خدمات وجود ندارد)

170,000

4

هزینه هر مقاله اضافه

30,000

5

ثبت نام شرکت کننده همراه (صرفا ویژه افرادی که مقاله آن‌ها جهت ارائه شفاهی انتخاب گردیده است)

 150,000

ردیف

موارد اختیاری

هزینه (تومان)

1

صدور گواهی موقت (لمینت شده + هزینه پست پیشتاز)
(صدور و ارسال گواهی موقت، پس از ثبت نام کامل و واریز وجه شرکت در کنگره انجام خواهد شد)

30,000

2

گواهی انگلیسی کنگره

30,000

3

گواهی انگلیسی کارگاه اکودیزاین

50,000