حاميان کنگره ملي طراحي نوين مهندسي

دانشگاه علوم و تحقيقات تهران

حامیان معنوی و رسانه ای کنگره ملی طراحی نوین مهندسی

ثبت نام حامیان کنگره

سازمان ها و نهاد ها و دانشگاه های دولتی و خصوصی در صورت تمایل به مشارکت در کنگره ملی طراحی نوین مهندسی می توانند جهت دریافت دفترچه حامیان و نحوه درج نشان و نام مجموعه خود بر روی تبلیغات برنامه ها فرم اطلاعتی زیر را تکمیل نمایند . فرم های ارسالی ظرف حداکثر چهار روز کاری بررسی و پیگیری خواهد گردید .

نام سازمان،موسسه یا دانشگاه (ضروری)
ورودی نامعتبر
لطفا نام سازمان،موسسه یا دانشگاه را وارد نمایید
نام نماینده سازمان (ضروری)
ورودی نامعتبر
لطفا نام و نام خانوادگی نماینده سازمان،موسسه یا دانشگاه را وارد نمایید
برنامه مورد نظرجهت مشارکت (ضروری)
ورودی نامعتبر
لطفا عنوان برنامه مورد نظر خود را وارد نمایید
شماره تماس (ضروری)
ورودی نامعتبر
اطفا شماره تماسی برای برقراری ارتباط با شما وارد نمایید
کد امنیتی (ضروری) کد امنیتی
  بازآوری
ورودی نامعتبر