تور طبیعت گردی منطقه حفاظت شده پرور

 

تور طبیعت گردی، وجه بزرگ نوآوری و تمایز این کنفرانس ملی در بخش برنامه های جانبی است. گذراندن یک نیم روز تابستانی در یکی از زیباترین مناطق حفاظت شده ایران، خاطره ای زیبا را به سایر مزایای شرکت در کنفرانس ملی اضافه می نماید و جالب اینکه با ارائه محتوای کوتاه و جذاب طبیعت گردی، گواهی نامه انگلیسی گردشگری زیرودیسشارژ نیز برای شرکت کنندگان صادر می شود تا پوشه گواهی نامه های رنگارنگ کنفرانس را پربارتر نماید.

کارگاه ecodesign pilot

 

رویکرد و اصول طراحی مهندسی مبتنی بر اکودیزاین (ecodesign) از حدود 10 سال پیش در کشورهای فرا صنعتی مانند آلمان و اتریش شکل گرفته است. اکودیزاین که تاکنون معادل فارسی برای آن تعریف نشده، عبارت است از تغییر و اصلاح روند طراحی، تولید، چرخه عمر  و فرآیند بازیافت محصولات مهندسی، به شکلی که بیشترین تطابق با محیط زیست، بیشترین بازدهی اقتصادی،  بیشترین هماهنگی با اصول توسعه پایدار را به موازات هم برآورده نماید.