معرفی کنفرانس

به نام خدا

اولین کنگره ملی طراحی نوین مهندسی با رویکرد توسعه پایدار و حفظ محیط زیست، برای اولین بار در کشور و با هدف توسعه فرهنگ ecodesign توسط آرمان روشن و با حمایت قطب های دانشگاهی عرصه محیط زیست بنیانگذاری گردیده است. 
رشد سریع و فزاینده مشکلات ناشی از عدم توجه به حفظ محیط زیست در طرح های صنعتی، مهندسی و خدماتی و شمارش معکوس اتمام منابع انرژی فسیلی، زنگ خطر آسیب به نسل کنونی و آینده بشر را به صدا درآورده است.
در چنین شرایطی تکنیک های اکودیزاین یا طراحی نوین مهندسی مبتنی بر سه اصل 1-حفظ محیط زیست، 2-اقتصاد، 3-توسعه پایدار و امنیت ، به عنوان راهکار و البته الزامی مهم برای مهندسان و مدیران مطرح گردیده است.

تغییر روش ها و فرآیندهای تولید محصولات گوناگون، از ساختمان و بندر و پل تا اتومبیل و کامپیوتر و محصولات غذایی و کشاورزی، کاهش و استفاده مجدد از ضایعات، توجه جدی به انرژی های پاک و تجدیدپذیر و افزایش عمر مفید و راندمان محصولات، به کارگیری مواد و مصالح نوین و نوترکیب بهبود طرح های شهرسازی و ساختمانی با هدف کاهش مصرف انرژی و افزایش رفاه شهروندی با حداقل آسیب به منابع طبیعی و موارد متعدد دیگر، از جمله راهکارهای پیشنهادی در این حیطه محسوب می شود.

امید است کنفرانس حاضر، با حمایت مجموعه های دانشگاهی و اجرایی کشور و حامیان ارزنده خود و همچنین توجه و تلاش پژوهشگران گرانقدر، بتواند  حرکتی مستمر در راستای پژوهش ها و طرح های عملیاتی مرتبط با دستیابی به توسعه پایدار و محیط زیست در کارنامه خود به ثبت برساند.

بدینوسیله از کلیه اساتید گرانقدر، پژوهشگران فرهیخته، مسئولین گرامی و دانشجویان علاقمند و سخت کوش که مخاطبین اصلی این برنامه هستند سپاسگزاریم و با کمال افتخار دعوت می نماییم با نظرات و پیشنهادات ارزنده خود، برگزار کنندگان را در مسیر نیل به اهداف عالیه کنفرانس یاری فرمایند. 

رضا شمس خانی
کرسی دکتری تخصصی مهندسی محیط زیست
دبیر همایش