محورها

1- موضوع عمومی : طراحی و برنامه‌ریزی مبتنی بر توسعه پایدار و حفظ محیط زیست

2- طراحی نوین مهندسی مبتنی بر کاهش و بهینه سازی مصرف مواد اولیه در تولید محصول نهایی

3- اصلاح و بهسازی ساختمان، ابنیه، دستگاه‏ها و فرآیندها، در راستای کاهش مصرف سوخت و انرژی

4- مطالعات و پیشرفت‏های حاصل در زمینه تصفیه آب و فاضلاب شهری و صنعتی

5- منابع انرژی تجدیدپذیر

6- فرآیندهای موثر در افزایش راندمان سازه‏ ها، ابنیه و محصولات

7- شیوه‏ های نوین بازیافت، تصفیه و استفاده مجدد ضایعات

8- مرور تجارب موفق بین المللی در طراحی نوین مهندسی مبتنی بر توسعه پایدار  و حفظ محیط زیست

9- صنعت برق، کامپیوتر و فن‌آوری اطلاعات سبز

10- گردشگری، توسعه پایدارو حفظ محیط زیست

11- مطالعات مهندسی معماری و شهرسازی با رویکرد حفظ محیط زیست و توسعه پایدار

12- مدیریت، توسعه پایدارو حفظ محیط زیست

13- مهندسی راه و ترابری مبتنی بر محیط زیست

14- حقوق محیط زیست

15- شهرسازی زیست محیطی

16-  امنیت غذایی و توسعه پایدار

17-  ایمنی زیستی، محصولات تراریخته و توسعه پایدار

18-  کشاورزی پایدار با تاکید بر اصلاح الگوهای زراعت

19-  کشاورزی پایدار با تاکید بر بهینه سازی مصرف آب

20-  کشاورزی پایدار با تاکید بر اصلاح بذر

21-  اقتصاد سبز در راستای توسعه ملی پایدار

22-  حقوق محیط زیست در راستای صیانت از منابع و دستیابی به توسعه پایدار 

23- بهداشت و سلامت پایدار 

24- پزشکی و داروسازی سبز

25- حفظ محیط زیست و ارتقاء سلامت جامعه

 

محورهای ویژه 

محورهای ویژه و میان رشته ای کنفرانس عبارتند از :

1- مطالعات و طراحی نوین مهندسی در راستای مدلسازی و کاهش اثرات تغییر اقلیم

2- ایمنی سازه ‏ای، شهری و صنعتی در مقابل سوانح طبیعی در راستای توسعه پایدار

3- کاربرد مصالح نوین ساختمانی و صنعتی با رویکرد حفاظت از محیط زیست

 

محورهای فرهنگی 

1- اسلام و محیط زیست
 
2- راهکارهای فرهنگی گسترش طراحی مهندسی مبتنی بر محیط زیست
 
3- آسیب شناسی فرهنگی توسعه پایدار در کشور